Privacybeleid tussenpersonen

Waarom deze privacyverklaring?

Wij (Stichting Maaskansje) verzamelen en verwerken (een technisch woord voor – simpel gezegd – ‘gebruiken’) de persoonsgegevens die de “Tussenpersoon“ verstrekt bij zijn/haar aanmelding op de website van onze stichting (“Persoonsgegevens“). Wij zijn verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

In deze verklaring informeert Stichting Maaskansje de Tussenpersoon over hoe wij omgaan met zijn/haar Persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

  • Voornaam, achternaam, zakelijk e-mailadres, geslacht, telefoonnummer en functie;
  • Naam en type organisatie waar de Tussenpersoon werkzaam is.

Waarom verwerkt Stichting Maaskansje de Persoonsgegevens van de Tussenpersoon?

Stichting Maaskansje verwerkt de Persoonsgegevens van de Tussenpersoon (1) ter beoordeling van de betrouwbaarheid van de Tussenpersoon , (2) ten behoeve van de correspondentie/het contact met de Tussenpersoon en (3) om de Tussenpersoon in staat te stellen aanvragen te doen voor steun van Stichting Maaskansje. Daarnaast verwerken wij de Persoonsgegevens van de Tussenpersoon ten behoeve van (4) het voldoen aan wettelijke verplichtingen en (5) het bijhouden van een administratie.

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerkt Stichting Maaskansje de Persoonsgegevens?

Door het akkoord gaan bij aanmelding met de voorwaarden van Stichting Maaskansje sluit de Tussenpersoon met de stichting een overeenkomst op basis waarvan de Tussenpersoon diensten verricht ten behoeve van Stichting Maaskansje. Bepaalde verwerkingen van de Persoonsgegevens van de Tussenpersoon zijn noodzakelijk ter uitvoering van die overeenkomst.

Daarnaast is het verwerken van de Persoonsgegevens van de Tussenpersoon noodzakelijk ter behartiging van het gerechtvaardigd belang van Stichting Maaskansje. Stichting Maaskansje moet op de betrouwbaarheid en integriteit van de Tussenpersoon kunnen vertrouwen en met de Tussenpersoon kunnen communiceren om zijn doelstellingen (het helpen van kinderen) te verwezenlijken. Ook verwerkt Stichting Maaskansje Persoonsgegevens van de Tussenpersoon ten behoeve van intern beheer.

De Tussenpersoon heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang van Stichting Maaskansje. Meer informatie daarover, staat onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang worden de Persoonsgegevens van de Tussenpersoon bewaard?

De Persoonsgegevens worden door Stichting Maaskansje bewaard tot het moment dat de Tussenpersoon aan Stichting Maaskansje laat weten dat hij/zij niet langer als Tussenpersoon geregistreerd wil staan. Indien een Tussenpersoon meer dan 7 jaar achtereen niet meer actief is geweest, zullen zijn/haar gegevens eveneens worden verwijderd. Voor meer informatie over de bewaartermijn kan contact worden opgenomen met info@maaskansje.nl.

Aan wie verstrekt Stichting Maaskansje de Persoonsgegevens?

Stichting Maaskansje deelt Persoonsgegevens met derden, voor zover dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Derden aan wie wij de persoonsgegevens in ieder geval verstrekken, zijn:

  • Wij verwerken de gegevens van de Tussenpersoon in de Cloud beveiligd met een niet hackbaar wachtwoord.

Waarom zijn de Persoonsgegevens van de Tussenpersoon veilig bij Stichting Maaskansje?

Stichting Maaskansje heeft de nodige maatregelen genomen om de Persoonsgegevens van de Tussenpersoon te beveiligen. Zo zal Stichting Maaskansje de Persoonsgegevens van de Tussenpersoon beschermen tegen mogelijke datalekken, die per ongeluk dan wel onrechtmatig plaatsvinden.

Wat zijn de rechten van de Tussenpersoon?

De Tussenpersoon kan enkele rechten uitoefenen ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens. Dat zijn de volgende:

  • Het recht op inzage van zijn/haar Persoonsgegevens;
  • Het recht op verbetering of verwijdering van zijn/haar Persoonsgegevens;
  • Het recht op beperking van de hem/haar betreffende verwerking van Persoonsgegevens;

Dit betreft, kort gezegd, een tijdelijk slot op de Persoonsgegevens totdat een bezwaar of probleem is opgelost.

  • Het recht om tegen de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang bezwaar te maken teneinde deze te stoppen;
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

Dit betreft, kort gezegd, het recht voor de Tussenpersoon om bepaalde Persoonsgegevens op te vragen en eventueel over te dragen aan een derde.

  • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien de Tussenpersoon zich wil beroepen op één van de rechten, kan contact met ons worden opgenomen via:

E-mailadres: info@maaskansje.nl

Bij de beoordeling en verwerking van de uitoefening van deze rechten, past Stichting Maaskansje de geldende wettelijke voorwaarden toe.