Home

Waarom Stichting Maaskansje?

Meedoen is van groot belang voor een kind. Het breekt je hart om een kind langs de zijlijn te zien staan omdat hij of zij niet mee kan doen vanwege het feit dat papa en/of mama het minder goed hebben dan een ander gezin.

Meedoen ontwikkeld zelfvertrouwen en sociale vaardigheden, waardoor een kind een positief zelfbeeld krijgt. Dit vergroot de kansen in de toekomst.

Stichting Maaskansje gaat kinderen in de leeftijd van drie (3) tot en met achttien (18) jaar, in eerste instantie in de regio Den Dungen/ Maaskantje, met een minder gunstige uitgangspositie via indirecte financiële ondersteuning gelijke kansen bieden als hun leeftijdsgenootjes.

Stichting Maaskansje trachten haar doel onder meer te verwezenlijken door: sport, spel of persoonlijke ontwikkelingen, gecombineerd met deelname aan een lokale vereniging of (sport)club.

Met hulp van diverse (gemeentelijke) instanties worden met zorg kinderen geselecteerd die onze hulp goed kunnen gebruiken.

Helpen jullie mee om een betere wereld voor ze te creëren?

Doneren