Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd niet correct is. Onze website wordt regelmatig onderhouden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Stichting Maaskansje geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.